NATURRESERVATET


                                      Verkeåns naturreservat


(Se bilder längst ner).

Vi är belägna intill Verkeåns Naturreservat och du kommer att få uppleva en fantastisk och varierande natur då du vandrar i Verkeåns naturreservat.

Här finns djupa bokskogsraviner och höga backar med öppna landskap.

         

Om du cyklar till Gladan & Vråken kan du använda dej av SÖSK-kartan, som har lila cykelled dragen i direkt an-slutning hit.

Du får låna cykelkartor av Gladan & Vråken.

Du kan annars hyra en cykel hos Ravlunda cykel, 0414-74001, som kör cykeln tur & retur hit. www.ravlundacykel.se                                                                                                   

Du cyklar på bilfria fina skogsvägar eller mindre asfalterade småvägar som är glest trafikerade.


Om du vandrar får du låna vandringskartor av Gladan & Vråken.                                                                                                                                                         


Hallamölla Vattenfall med Kvarn:


I denna trolska natur finns vattenfallet som är det högsta i Skåne, 23 m med 5 fall. Vattenmöllan har funnits här

sedan 1400-talet.

Havsöringen från Haväng kommer till fallets början men inte vidare.

 

Är Skånes högsta sammanhängande vattenfall med 5 fall och en total höjd på 23 meter.                                                                                                                         Det finns en insjööringsstam ovanför fallet och en vandrande öringsstam nedanför fallet.                                                                                                                  Kvarnen har anor från 1400-talet.

Om du vill vandra härifrån kan du välja mellan röd och gul led. Dessa båda leder för dej till Haväng.

Röd led går via Verkeåns bokskogsraviner och vidare över Brösarps norra backar. Gul led löper på den andra sidan

av Verkeån genom Lindskogen och de södra backarna.


Det Gamla Alunbruket i Andrarum:


Miljön är dramatisk och är en av de äldsta industriruinerna i Sverige.

Christina Piper på Christinehofs slott (1673-1752) utvecklade här en av landets största industrier för alunproduktion. 

Besök även Christinehofs slott med ekopark!


Verkeåns dalgång:

Vandra i bokskogsravinen längs Verkeån fram till Vantalängan.

Här sammansmälter småbäckarna med Verkeån.                                                                                                                                        Kanske ser du Kungsfågeln flyga förbi!


Brösarps Norra Backar:


Ett hav av Tovsippor klär backarna i blått om våren och rovfåglarna svävar i skyn!                     

Gör ett besök på Glimmebodagården; den fina gamla korsvirkesgården från slutet av 1700-talet.


Har kalkhaltiga avlagringar sedan istiden med öppet backlandskap, välutvecklad sandstäpp och gräsvegetation.

Här växer Sandnejlikor, Backsippor, Sandliljor och Hedblomster.                         

Vandra den 5 km. vackra blåa leden runt backarna och njut av den hänförande utsikten!


Haväng:


Är Sveriges riviera.                                                                                                                                               

Här finns vidsträckta, öppna och sandiga hedområden med stor blomsterprakt. Hästar och får betar på den öppna betesmarken och här övervintrar rovfåglar och vadare.                                                                                                                         Kustremsan är unik för Östersjön med dess backar och fina sandstrand. Verkeån möter Östersjön vid Haväng.

Här finns också Havängsdösen som byggdes för ca. 4 500 år sedan under yngre stenåldern.

                                                                                                                                               

                                                                                                         

                                                                                                                       

Bilden nedan: Hallamölla vattenfall.               Bilden nedan: Haväng och Andrarums         Bilden nedan: Hjort. Foto Göran Johannesson               

och Brösarps Backar.                                    Alunbruk.                                                  och Christinehofs slott.     

                                                                                                                                               Copyright © All Rights Reserved