BILDER

Bildgalleri över rummen

 

Bilder över byggnaden Gladan och Vråken hittar du under rubrikerna "priser", "grupp/konf.", "om oss" och

"kontakt/boka".

 

De tre rummen längst upp heter gula, blå och röda rummet.

Man går igenom det lilla samlings-rummet (fotografiet längst till vänster i den andra bildraden) då man sover över i dessa tre rum. Till höger om samlingsrummet finns tillhörande kök.

 

Fotografiet längst till vänster i den tredje bildraden föreställer salen.

 

De båda fotografierna längst till höger i den tredje och fjärde bildraden visar gavelrummet och det vita rummet.

Tillhörande kök finns till vänster om det "vita rummet" (under salen).

 

 

 

Fotografiet ovan föreställer lilla hus-rummet och fotografiet till höger om lilla husrummet är tillhörande kök till endast detta rum.

 

Rummet till vänster heter gröna rummet.

Rummet till höger heter turkosa rummet.

Dessa båda rum har egen ytterdörrs-entré.

Det gröna rummet vätter mot skogs-brynet.

Copyright © All Rights Reserved